Báo giá chữ ký số tại TPHCM 2022 giá rẻ nhất

Bảng giá chữ ký số 2022 so với năm 2021 không có sự thay đổi nhiều, Dịch Vụ Kê Khai Thuế 247 gứi tới quý khách hàng Báo giá chữ ký số tại TPHCM 2022 mới nhất và rẻ nhất.

Chúng tôi là đại lý chính được uỷ quyền của các nhà cung cấp chữ ký: VNPT, Viettel, FPT, NewCA, Nacencomm CA2, VinaCa Smartsign, Safe Ca, VINCA… chính vì vậy khi đặt mua chữ ký số của chúng tôi khách hàng luôn được cam kết vận được sự hỗ trợ cài đặt, khắc phục lỗi nhanh nhất, tốt nhất.

Nhà cung cấp chữ ký số giá rẻ HCM, dịch vụ gia hạn chữ ký số VNPT, Viettel, FPT, NewCA, Nacencomm CA2, VinaCa Smartsign, Safe Ca, VINCA, Newtel-ca, Hilo-ca...
Nhà cung cấp chữ ký số giá rẻ HCM, dịch vụ gia hạn chữ ký số VNPT, Viettel, FPT, NewCA, Nacencomm CA2, VinaCa Smartsign, Safe Ca, VINCA, Newtel-ca, Hilo-ca…

Dưới đây là Báo giá chữ ký số tại TPHCM 2022

 

1, Báo giá chữ ký số VNPT

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm VNPT 1.121.273 36.000 500.000 1.657.273 165.727 1.823.000 280.318 1.378.682
2 năm VNPT 1.918.909 72.000 500.000 2.490.909 249.091 2.740.000 479.727 1.795.273
3 năm VNPT 2.721.091 108.000 2.829.091 282.909 3.112.000 680.273 1.964.727
Gia hạn 1 năm VNPT 1.121.273 36.000 1.157.273 115.727 1.273.000 280.318 1.128.000
Gia hạn 2 năm VNPT 1.919.818 72.000 1.991.818 199.182 2.191.000 479.955 1.545.000
Gia hạn 3 năm VNPT 2.539.273 108.000 2.647.273 264.727 2.912.000 634.818 1.873.000

 

2, Báo giá chữ ký số Viettel

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm Viettel 1.124.000 36.000 500.000 1.660.000 166.000 1.826.000 281.000 1.463.000
2 năm Viettel 1.919.818 72.000 500.000 2.491.818 249.182 2.741.000 479.955 1.937.000
3 năm Viettel 2.718.364 108.000 2.826.364 282.636 3.109.000 679.591 2.105.000
Gia hạn 1 năm Viettel 1.124.000 36.000 1.160.000 116.000 1.276.000 281.000 995.000
Gia hạn 2 năm Viettel 1.919.818 72.000 1.991.818 199.182 2.191.000 479.955 1.711.046
Gia hạn 3 năm Viettel 2.536.545 108.000 2.644.545 264.455 2.909.000 634.136 2.050.000

 

3, Báo giá chữ ký số NewCA

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm New MM 1.123.091 36.000 500.000 1.659.091 165.909 1.825.000 280.773 1.150.000
2 năm New MM 1.920.727 72.000 500.000 2.492.727 249.273 2.742.000 576.218 1.374.000
3 năm New MM 2.718.364 108.000 0 2.826.364 282.636 3.109.000 815.509 1.350.000
1 năm New GH 1.123.091 36.000 0 1.159.091 115.909 1.275.000 280.773 950.000
2 năm New GH 1.920.727 72.000 0 1.992.727 199.273 2.192.000 480.182 1.180.000
3 năm New GH 2.536.545 108.000 0 2.644.545 264.455 2.909.000 634.136 1.150.000

 

4, Báo giá chữ ký số VINA

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm Vina 1.625.818 36.000 1.661.818 166.182 1.828.000 406.455 1.421.546
2 năm Vina 2.421.636 72.000 2.493.636 249.364 2.743.000 605.409 1.700.000
3 năm Vina 2.717.455 108.000 2.825.455 282.546 3.108.001 679.364 1.837.000
Gia hạn 1 năm Vina 1.171.273 36.000 1.207.273 120.727 1.328.000 292.818 1.035.182
Gia hạn 2 năm Vina 1.967.091 72.000 2.039.091 203.909 2.243.000 491.773 1.469.000
Gia hạn 3 năm Vina 2.262.909 108.000 2.370.909 237.091 2.608.000 565.727 1.653.000

5, Báo giá chữ ký số Nacencomm CA2

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm CA2 1.125.000 36.000 500.000 1.661.000 166.100 1.827.100 281.250 1.545.850
2 năm CA2 1.920.000 72.000 500.000 2.492.000 249.200 2.741.200 480.000 2.261.200
3 năm CA2 2.720.000 108.000 2.828.000 282.800 3.110.800 680.000 2.430.800
1 năm CA2 1.125.000 36.000 1.161.000 116.100 1.277.100 281.250 995.850
2 năm CA2 1.920.000 72.000 1.992.000 199.200 2.191.200 480.000 1.711.200
3 năm CA2 2.535.000 108.000 2.643.000 264.300 2.907.300 633.750 2.273.550

 

6, Báo giá chữ ký số FPT

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm FPT 1.124.909 36.000 500.000 1.660.909 166.091 1.827.000 281.227 1.545.773
2 năm FPT 1.918.000 72.000 500.000 2.490.000 249.000 2.739.000 479.500 2.259.500
3 năm FPT 2.716.545 108.000 2.824.545 282.455 3.107.000 679.136 2.427.864
1 năm FPT 1.124.909 36.000 1.160.909 116.091 1.277.000 281.227 995.773
2 năm FPT 1.918.000 72.000 1.990.000 199.000 2.189.000 479.500 1.709.500
3 năm FPT 2.534.727 108.000 2.642.727 264.273 2.907.000 633.682 2.273.318

 

7, Báo giá chữ ký số Efy CA

Gói Nhà cung cấp Phí Phí quản lý CKS Token Cộng Thuế Tổng Giảm giá 25% Thực thu
1 năm EFY MM 1.124.909 36.000 500.000 1.660.909 166.091 1.827.000 281.227 1.545.773
2 năm EFY MM 1.919.818 72.000 500.000 2.491.818 249.182 2.741.000 479.955 2.261.046
3 năm EFY MM 2.719.273 108.000 2.827.273 282.727 3.110.000 679.818 2.430.182
1 năm EFY MM 36.000 36.000 3.600 39.600 0 39.600
2 năm EFY MM 72.000 72.000 7.200 79.200 0 79.200
3 năm EFY MM 108.000 108.000 10.800 118.800 0 118.800

 

 

Bảng báo giá có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến khi có bảng báo giá mới.
Bảng báo giá trên đã bao gồm chi phí Token chữ ký số áp dụng cho gói 1 và 3 năm.
Bảng báo giá trên chưa bao gồm VAT (10%) và đã bao gồm phí hỗ trợ dịch vụ trong quá trình kê khai( áp dụng chỉ những khách hàng sử dụng dịch vụ của Dịch Vụ Kê Khai Thuế 247).
Đổi mới Token khi token bị lỗi trong quá trình sử dụng.

 

Nhà cung cấp chữ ký số giá rẻ HCM, dịch vụ gia hạn chữ ký số VNPT, Viettel, FPT, NewCA, Nacencomm CA2, VinaCa Smartsign, Safe Ca, VINCA, Newtel-ca, Hilo-ca...
Nhà cung cấp chữ ký số giá rẻ HCM, dịch vụ gia hạn chữ ký số VNPT, Viettel, FPT, NewCA, Nacencomm CA2, VinaCa Smartsign, Safe Ca, VINCA, Newtel-ca, Hilo-ca…

Các Ứng dụng của dịch vụ chữ ký số:

1. Ứng dụng trong thương mại điện tử:
– Chứng thực người tham gia giao dịch, xác thực tính an toàn của giao dịch điện tử qua mạng Internet.
Ví dụ: xác thực danh tính người gửi thông tin, ký duyệt tài liệu qua môi trường mạng,..
– Chứng thực tính nguyên vẹn của hợp đồng, tài liệu….
– Internet banking (chuyển tiền qua mạng)
– Giao dịch chứng khoán
– Mua bán, đấu thầu qua mạng

2. Ứng dụng trong chính phủ điện tử:
– Khai sinh, khai tử
– Cấp các loại giấy tờ và chứng chỉ
– Khai báo hải quan điện tử, thuế điện tử
– Hệ thống nộp hồ sơ xin phép: xuất bản, xây dựng, y tế, giáo dục,…

Thủ tục đăng ký chữ ký số đơn giản, nhanh chóng

Bạn đang muốn nhanh chóng sở hữu chữ ký số? chúng tôi hiểu điều đó. Bởi vậy, đại lý chúng tôi đã đơn giản hóa đi các thủ tục đăng ký Dịch vụ chữ ký số cho tổ chức.

Chỉ cần chuẩn bị 03 loại giấy tờ trong hồ sơ gần như sau:
+ Bản sao CMTND của giám đốc doanh nghiệp.
+ Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh công chứng hoặc là có đóng dấu mộc của tổ chức.
+ Bản sao giấy đăng ký thuế.

Dịch vụ hỗ trợ giao Token nhanh chóng, cài đặt miễn phí trên địa bàn Tp.HCM

Ngay khi bạn thực hiện xong hồ sơ đăng ký chữ ký số, chúng tôi sẽ giao dịch vụ chữ ký số cùng với usb token miễn giá trên địa bàn.
Chúng tôi sẽ hỗ bạn cài đặt ứng dụng người dùng chữ ký số dịch vụ chữ ký số tận nơi, tư vấn mọi vấn đề liên quan đến kỹ thuật của dịch vụ chữ ký số trong khoảng suốt thời hạn bạn người sử dụng chữ ký số.

VÌ SAO LẠI CHỌN ĐĂNG kÝ CHỮ KÝ SỐ CỦA CHÚNG TÔI !

=> Được sử dụng dịch vụ chữ ký số với đầy đủ tính năng của nhà cung cấp dịch vụ

=> Được ưu đãi giảm giá chiết khấu cao, giá rẻ mà chất lượng dịch vụ không thay đổi

=> Ngoài sự hỗ trợ của tổng đài nhà cung cấp khách hàng còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ của chúng tôi. Luôn chăm sóc hỗ trợ khách hàng 24/7 khi cần

=> Hợp đồng và thiết bị Token và hoá đơn được chúng tôi bàn giao và cài đặt tận nơi sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt được thời gian di chuyển và chi phí đi lại

Liên hệ mua mới hoặc gia hạn chữ ký số quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ 247
Trụ sở chính: Công viên phần mềm Quang Trung, Tòa nhà SBI, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 090.616.0059 – 0987.083.258
Website: https://dichvukekhaithue247.com/

5/5 (3 Reviews)

3 thoughts on “Báo giá chữ ký số tại TPHCM 2022 giá rẻ nhất

  1. Pingback: Chi tiết Bảng giá Chữ ký số VNPT TPHCM 2021 Mới Nhất Giá Rẻ - Tin tức xe Ô tô , Xe máy - Hình ảnh các mẫu xe mới nhất hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *