Các Thông Tư

Các thông tư, quy định về hoá đơn điện tử, thương mại điện tử, như thông tư 32, xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn,thông tư 10 về xử phạt hóa đơn, thông tư 176 về xử phạt hóa đơn, nghị định 109 về xử phạt hóa đơn….cập nhập các thông tư mới nhất về hóa đơn điện tử…

Quy định Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Quy định về việc bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử đã được ban hành chính thức, vậy những đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử gồm những ai, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nào ? và những điều sử dụng hoá đơn điện tử gồm những gì?. >> Xem: […]

Xem tiếp