Hoá Đơn Điện Tử

Quy định Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Quy định về việc bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử đã được ban hành chính thức, vậy những đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử gồm những ai, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nào ? và những điều sử dụng hoá đơn điện tử gồm những gì?. >> Xem: […]

Xem tiếp
Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt nhất hiện nay?

Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt nhất hiện nay?

Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt nhất đang được các doanh nghiệp quan tâm, nên dùng hóa đơn điện tử của nhà cung cấp nào. Tổng cục thuế đã có văn bản bắt buộc sử dụng áp dụng sử dụng hoá đơn điện tử cho các doanh nghiệp bởi những ưu điểm hóa […]

Xem tiếp