Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Quy định về việc bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử đã được ban hành chính thức, vậy những đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử gồm những ai, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nào ? và những điều sử dụng hoá đơn điện tử gồm những gì?.

>> Xem: Bảng giá hoá đơn điện tử VNPT

I, Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định:

 

Căn cứ theo Điều 11 của Dự thảo nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã đề cập đến 8 đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018

Quy định Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử
Quy định Những Đối Tượng Bắt Buộc Sừ Dụng Hoá Đơn Điện Tử

Những đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

1, Là một tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 theo đúng quy định của BTC thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/01/2018;

2, Là một tổ chức kinh tế đang sử dụng, trao đổi, mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 thực hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/07/2018;

3, Là một tổ chức kinh tế có MST đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nhưng không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

4, Thuộc các tổ chức kinh tế sai phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn, thuộc diện doanh nghiệp có rủi ro cao về việc chấp hành pháp luật thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

5, Là doanh nghiệp mới được thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không phát sinh hóa đơn (hóa đơn đặt in) thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cấp trong thời gian 06 tháng tính từ lúc thành lập doanh nghiệp. Sau 6 tháng công ty bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được cơ quan thuế cấp phép (T VAN)/

7, Là một tổ chức kinh tế nhỏ lẻ, ở những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

7, Nếu thuộc kinh tế hộ gia đình kinh doanh theo lộ trình của Bộ tài chính (BTC). sẽ được hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

8. Không phải là tổ chức kinh tế (không có đại diện pháp nhân) nhưng có phát sinh hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ mà cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì cơ quan thuế sẽ cung cấp dịch vụ cấp lẻ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

II, Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

Ngoài nắm bắt được những đối tượng bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử thì các doanh nghiệp cũng cần phải biết các điều kiện để được sử dụng hoá đơn điện tử .

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử
Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử là theo khoản 2 điều 4 thông tư 32/2011/TT-BTC, người cung cấp trao đổi sản phẩm hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau:

Các điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

1, Là một tổ chức kinh tế có đủ điều kiện về mặt pháp lý và thực hiện các hoạt động giao dịch điện tử trong kê khai thuế với cơ quan thuế như báo cáo thuế qua mạng, nộp tờ khai điện tử…hoặc doanh nghiệp có phát sinh giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

2, Là tổ chức kinh tế có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử của doanh nghiệp và cơ quan thuế.

3, Là tổ chức kinh tế có đội ngũ người thực thi đủ năng lực để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

4, Là tổ chức kinh tế có chữ ký điện tử – chữ ký số, phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

5, Là tổ chức kinh tế có hệ thống sao lưu, khôi phục, lưu trữ dữ liệu và hoàn toàn tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu trên hệ thống.

6, Là tổ chức kinh tế có quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố: đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu.

7, Doanh nghiệp phải lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử của nhà cung cấp uy tín phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế.

Trên lây là những thông tin và quy định về những đối tượng bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử và những điều kiện để được sử dụng hoá đơn điện tử, mà các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh… có ý định sử dụng hoá đơn điện tử nên tham khảo.

Quý khách có nhu cầu về đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử hoặc chữ ký số hãy liên hệ ngay với chúng tôi đẻ được liên hệ và báo giá tốt nhất.

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG 247

Dịch Vụ Kê Khai Thuế 247 Chuyên dịch vụ kê khai thuế qua mạng, Nhà cung cấp hoá đơn điện tử VNPT, Viettel, AZ invoie…, chữ ký số tốt nhất hiện nay

Địa chỉ: 124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline : 0987.083.258
Website: www.dichvukekhaithue247.com

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *