Tải Và Cài Đặt Phần Mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế

Chào các bạn! Ở bài viết này Đại Lý Chữ Ký Số Giá Rẻ sẽ hướng dẫn các bạn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021 ,phiên bản iTaxViewer 1.7.5

Phần Mềm iTaxViewer Dùng Để Làm Gì?

Phần mềm iTaxViewer là một chương trình giúp bạn đọc file *.xml được kết xuất từ phần mềm HTKK phiên bản mới và từ kê khai trực tuyến của Tổng Cục Thuế. Đọc nhiều loại tờ khai khác nhau như: Tờ khai tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN; báo cáo hóa đơn; báo cáo tài chính. Xem lại nội dung tờ khai và chữ ký điện tử dễ dàng.

Sau khi cài đặt iTax Viewer lên máy tính, để mở tờ khai *.xml thì bạn click đúp vào tệp tin *.xml, lúc này bạn có thể xem lại nội dung tờ khai và chữ ký số hợp lệ.

Tải Và Cài Đặt Phần Mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế
Tải Và Cài Đặt Phần Mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế

Phiên Bản iTaxViewer 1.7.5 Có Gì Khác

Phiên bản mới của iTax Viewer 1.7.5 được phát hành nhằm tương thích với các phiên bản mới của phần mềm HTKK Thuế theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC  để không bị lỗi trong quá trình sử dụng kê khai thuế.

Bổ sung các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

  • Bổ sung chỉ tiêu “Lợi thế thương mại”- Mã số 269 trong phần “Tài sản” để phản ánh lợi thế thương mại phát sinh trong giao dịch hợp nhất kinh doanh;
  • Bổ sung chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát” – Mã số 429 và được trình bày là một chỉ tiêu thuộc phần vốn chủ sở hữu để phản ánh giá trị lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.

Bổ sung các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

  • Bổ sung chỉ tiêu “Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” – Mã số 24 để phản ánh phần lãi hoặc lỗ thuộc sở hữu của nhà đầu tư trong lãi hoặc lỗ của công ty liên doanh, liên kết khi nhà đầu tư áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.
  • Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ” – Mã số 61 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông mẹ trong kỳ.
  • Bổ sung chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát” – Mã số 62 để phản ánh giá trị phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát trong kỳ.

Link Download iTaxViewer Mới Nhất

Đây là đường link tải phần mềm iTaxViewer mới nhất của tổng cục thuế, các bạn bấm vào và tải về máy.

Link download: Tại Đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm iTaxViewer

Bước 1 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021
Bước 1 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế

Khi Download phần mềm iTaxViewer về máy và tiến hành cài đặt như sau:

Bước 2 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế
Bước 2 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế

 

Bước 3 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế
Bước 3 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế
Bước 4 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021
Bước 4 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021
Bước 5 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021
Bước 5 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021
Bước 7 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021
Bước 6 Hướng dẫn Download tải và cài đặt phần mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế 2021

Như vậy các vừa tiến hành xong Tải Và Cài Đặt Phần Mềm iTaxViewer Mới Nhất Tổng Cục Thuế.

5/5 (3 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *